Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Anosis

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
BrickQ - Prime (Brq)Anosis
Competition Class A - FLL (ROBO160)Καρπάθιος Γαβριήλ - Κοτλίδα Μαρια
Competition Class B - FLL (ROBO161)Καρπάθιος Γαβριήλ - Κοτλίδα Μαρία
Robotics - Spike Essential (Ress)Anosis
Robotics - Spike Prime (Rpri)Anosis
Robotics Wedo2.0 (Rwd)Anosis
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30 - 17:00 - 1st Class (ROBO118)Νικολάου Ιωάννα
ΔΕΥΤΕΡΑ 15:30 - 17:00 - Junior 1 (ROBO116)Κοτλίδα Μαρία
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 18:30 - 1st Class (ROBO117)Νικολάου Ιωάννα
ΔΕΥΤΕΡΑ 17:00 - 18:30 - Junior 2 (ROBO119)Κοτλίδα Μαρία
ΕΠΙΠΔΕΔΟ 10+ ΧΡΟΝΩΝ - ΑΡΧΑΡΙΑ (ROBO114)Anosis
ΕΠΙΠΔΕΔΟ 10+ ΧΡΟΝΩΝ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ (ROBO115)Anosis
ΕΠΙΠΔΕΔΟ 8 - 9 ΧΡΟΝΩΝ - ΑΡΧΑΡΙΑ (ROBO112)Anosis
ΕΠΙΠΔΕΔΟ 9 ΧΡΟΝΩΝ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (ROBO113)Anosis
ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - 7 ΧΡΟΝΩΝ - ΑΡΧΑΡΙΑ (ROBO110)Anosis
ΕΠΙΠΕΔΟ 6 - 7 ΧΡΟΝΩΝ - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ (ROBO111)Anosis
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 - 15:00 Α' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO166)Anosis
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:30 - 15:00 Β' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO167)Anosis
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15:30 - 17:00 - 2nd Class (ROBO129)Κοτλίδα Μαρία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 - 18:30 - 3rd Class (ROBO130)Κοτλίδα Μαρία - Νικολάου Ιωάννα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00 - 18:30 Β (ROBO131)Anosis
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:30 - 20:00 - 1st Class (ROBO133)Νικολάου Ιωάννα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:30 - 20:00 - 2nd Class (ROBO132)Κοτλίδα Μαρία
ΠΕΜΠΤΗ 13:30 - 15:00 Α' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO164)Anosis
ΠΕΜΠΤΗ 13:30 - 15:00 Β' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO165)Anosis
ΠΕΜΠΤΗ 16:30 - 18:00 - 1st Class (ROBO126)Νικολάου Ιωάννα
ΠΕΜΠΤΗ 16:30 - 18:00 - 2nd Class (ROBO127)Κοτλίδα Μαρία
ΠΕΜΠΤΗ 18:00 - 19:30 - 2nd Class (ROBO128)Κεσίδης Κώστας
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( 4 - 5 ) - ΑΡΧΑΡΙΑ (ROBO108)Anosis
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ( 5 ) - ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ (ROBO109)Anosis
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 10:30 - 2nd Class (ROBO134)Καρπάθιος Γαβριήλ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:30 - 12:00 - 2nd Class (ROBO136)Κοτλίδα Μαρία
ΣΑΒΒΑΤΟ 10:30 - 12:00 - 3rd Class (ROBO135)Καρπάθιος Γαβριήλ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00 - 13:30 - 1st Class (ROBO137)Κεσίδης Κώστας
ΣΑΒΒΑΤΟ 12:00 - 13:30 - 2nd Class (ROBO138)Μουστάκα Μαρία
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:30 - 15:00 - 1st Class (ROBO139)Κεσίδης Κώστας
ΣΑΒΒΑΤΟ 13:30 - 15:00 - 3rd Class (ROBO140)Μουστάκα Μαρία
ΤΕΤΑΡΤΗ 15:30 - 17:00 - Junior 1 (ROBO124)Νικολάου Ιωάννα
ΤΕΤΑΡΤΗ 17:00 - 18:30 - 1st Class (ROBO125)Νικολάου Ιωάννα
ΤΡΙΤΗ 13:30 - 15:00 Α' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO162)Anosis
ΤΡΙΤΗ 13:30 - 15:00 Β' - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΡΟΔΟΥ (ROBO163)Anosis
ΤΡΙΤΗ 16:30 - 18:00 - 1st Class (ROBO120)Νικολάου Ιωάννα
ΤΡΙΤΗ 16:30 - 18:00 - Junior 1 (ROBO121)Κοτλίδα Μαρία
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:30 - 1st Class (ROBO122)Κοτλίδα Μαρία
ΤΡΙΤΗ 18:00 - 19:30 - 2nd Class (ROBO123)Κεσίδης Κώστας