Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Anosis

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Internet Outlook 2016 (COMPCE105)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος
Microsoft Access 2016 (COMPCE104)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος
Microsoft Excel 2016 (COMPCE102)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος
Microsoft Powerpoint 2016 (COMPCE103)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος
Microsoft Windows 10 (COMPCE106)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος
Microsoft Word 2016 (COMPCE101)Παναγιώτης Τζέλλος - Ατσικνούδας Κων/νος