Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Anosis

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Italiano_A (LANGITA)Κατοίκα Ρόζα
Αγγλικά C (LANGENGC)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Αγγλικά Β (LANGENGB)Dorothy
Γερμανικά Αρχαρίων (LANGGERBEG)Μελεξενή Ειρήνη
Γερμανικά Προχωρημένων (LANGGERADV)Μελεξενή Ειρήνη
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ- PERFEKT (LANG105)Ειρήνη Μελεξενή